Hakkımızda

Ev işçilerinin de hakları var! Biz kimiz?

Gündelikçi, aylıkçı olarak çocuk, hasta, yaşlı bakan, bahçıvan, merdiven silen, parça başı iş ütücü, aşçı olarak evlerde çalışan; evlerde servis yapan; evin içinde üreten, hayatı evin içinde kazanan ev işçileriyiz.

Sorunlarımız neler?

Sosyal güvencemiz yok. Sigortasız çalışıyoruz. İş tanımımız yok. Birçok iş yapmak zorunda kalıyoruz. Tacize, hakarete, şiddete, tecavüze uğruyoruz. İzin günlerimiz belli değil. Çalışma saatlerimiz belli değil. Yasal sürelerden çok daha fazla çalışıyoruz. Fazla mesai ücreti alamıyoruz.

Rahat yemek yiyemiyoruz. Temiz, taze yemek yemeği bırakın bazı yerlerde aç bile bırakılıyoruz. Temizlikte kullandığımız kimyasal maddeler nedeniyle sağlığımız bozuluyor. Astım, kanser, bel fıtığı, kireçlenme, romatizma, menüsküs yaygın hastalıklarımız.

Yaşadığımız kötü koşullardan ve maruz kaldığımız davranışlardan dolayı psikolojik rahatsızlıklar yaşıyoruz. İş kazaları geçirip, ölüyor ya da sakat kalıyoruz. Göçmen kadın arkadaşlarımız ise çifte sömürüye maruz kalıyor. Biz sigortasız, güvencesiz çalışırken göçmen arkadaşlarımız kaçak olarak çalışmak zorunda kalıyor. Göçmen kadın arkadaşlarımızla karşı karşıya getiriliyoruz. Onları bize karşı kullanıp ücretimizi düşürüyorlar.

Dinsel inançlarımızdan, etnik kimliklerimizden ve rengimizden ötürü ayrımcılığa uğruyoruz. Oldukça kötü koşullarda hiç sosyal güvencemiz olmadan çalışıyoruz. Sorunlarımızı, yaşadıklarımızı daha da çoğaltabiliriz. Geleceğimiz işverenin iki dudağı arasında.

Neler talep ediyoruz?

Sigortalı çalışmak istiyoruz. Can güvenliğimizin sağlanmasını istiyoruz. Çalışma saatlerimizin düzenlenmesini ve günde 6 saate indirilmesini istiyoruz. Haftada en fazla 35 saat çalışmak istiyoruz. Hafta sonları, bayramlarda izin kullanmak istiyoruz. Çalıştığımız yerlerde insanca temiz ve taze yemek istiyoruz. Sağlık sorunlarımızın çözülmesini istiyoruz. Tacize, şiddete, tecavüzlere karşı kendimizi güvende hissetmek istiyoruz. Yatılı çalışan arkadaşlarımızın belirli bir saatten sonra odasına çekilebilmesini, isterlerse dışarıya çıkabilmelerini istiyoruz. Göçmen kadın arkadaşlarımıza çalışma izni verilmesini, kaçak çalışmaktan kurtarılmasını istiyoruz. Dinsel inançlarımız, etnik kimliğimiz ya da rengimizden ötürü aşağılanmadan çalışmak istiyoruz. 6 ayda bir ücret zammı istiyoruz. 3 ayda bir ikramiye istiyoruz.

Taleplerimizi gerçekleştirmek için neler yapmalıyız?

Daha iyi koşullarda çalışmak hepimizin hakkı. Bunun için birlikte olmak zorundayız. Taleplerimizin gerçekleşmesi bizim elimizde. Sorunlarımızı ancak el ele verip gücümüze güç katarak çözebiliriz.

Göçmen kadın arkadaşlarımızla karşı karşıya gelerek değil, yan yana gelerek koşullarımızı onlarla eşitleştirerek üzerimizde oynanan oyunları geri püskürtebiliriz. Ancak birlik olursak, sendikada örgütlenirsek başarabiliriz ve kazanabiliriz. Dünyanın dört bir yanında ev işlerinde çalışan kadınlar benzer sorunlarla karşı karşıya. Onların bu sorunlarını çözmek için sendikalarda örgütleniyorlar. Biz de gücümüzü sendikada birleştirmeliyiz. Haklarımızı ancak sendikada örgütlenerek alabiliriz. İşverenler bizim yalnız olmadığımızı, tek tek kadınlar olmadığımızı görmelilerdir. Aksi halde, her gün birimiz kapının önüne konmaktan, işten atılma tehdidinden ve tacizlerden de kurtulamayız.

Kendimize, emeğimize, kimliğimize, kişiliğimize sahip çıkmak için mücadelemizi hep birlikte verelim. Ev işçisi kadınlar olarak yılmadan usanmadan sendikada sahip çıkalım. Kölelik koşullarını geride bırakıp insanca koşullarda çalışmak ve yaşamak için mücadele verelim.

Ev İşçileri Dayanışma Sendikası

Ev İşçileri Dayanışma Sendikası; uluslararası sendikal dayanışma içinde Türkiye, işçi sınıfının, kamu çalışanlarının ve emekçi halkın en güçlü sınıf ve kitle sendikalarında örgütlenmeleri için bütün bilgi ve birikimlerini kullanarak çalışanların ekonomik, demokratik haklarının mücadelesine katkı verir.

İşçi sınıfının doğal görevi olarak, demokrasi dışı yönetim biçimlerine ve insanlık dışı uygulamalara karşı olup, mücadele eder. Ulusal düzeyde ve sendika içinde, çoğulcu, katılımcı, yasakların olmadığı bir demokrasinin yerleşmesini sağlamak, sendikanın yapısı içinde tabanın söz ve karar sahibi olma ilkesi doğrultusunda en alt birimlerden en üst birimlere kadar demokrasinin işlerliğini egemen kılmak ve sendika içi demokrasiye sahip çıkmak temel ilkeleridir.